JohnEnger @ Home

Litt om meg og mitt

Innlogging

Asylsøkere

De kommer fra krig og elendighet, og ønsker seg en bedre fremtid i Norge. Det er lett å forstå, for Norge har fått ord på seg for å være gavmilde og snille mot asylsøkere. Jeg tror de snilleste og mest gavmilde er politikerne, for det er lett å være gavmild med andres penger. Skattebetalernes... I min krets er det svært få som ser på denne flyktningstrømmen som noe godt for landet vårt eller som noen internasjonal samfunnsplikt, og det ringer en bjelle for de fleste... unntatt politikerne...

Bjellene som ringer ringer fordi vi er et land med store rikdommer, høy levestandard og mange sosiale goder som alle landets borgere er ment å nyte godt av, også innvandrere og asylsøkere. Desverre er det ikke slik virkeligheten er. Mange av landets borgere sliter. De sliter med et system som er vanskelig å navigere. De sliter med å vite hva de har krav på. De sliter med å finne frem i jungelen av skjema som må fylles ut for å få hjelp. Helt til de gir opp... Mange av våre immigranter får bistand til dette. Å navigere i jungelen av skjema. Hjelp til å vite hva en har krav på. Det står i loven. De har krav på tolk og veiledning. Ikke når du er norsk. Da må du klare deg sjøl. På nav sine hjemmesider. Sikkert lett å navigere for en 78 år gammel snekker som aldri har tatt i en PC...

Noen nordmenn tjener akkurat litt mer enn det som er grensa for å måtte klare seg sjøl uten bistand. Noen har vært uheldige med helsa og har mistet siste del av arbeidslivet slik at pensjonen ikke strekker helt til. Andre har kanskje mista jobben sent i arbeidslivet og har hatt vansker med å få ny jobb på grunn av høy alder. Noen har en historie med rusproblemer. Årsakene er mange, og skjebnene er også mange. Norske skjebner som har levd et langt liv i kongeriket, har betalt sin skatt, og gjort sin borgerplikt. Disse får svært begrenset bistand... Skammelig i et samfunn som vårt synes nå jeg.

Nå rennes grensene våre ned av flyktninger. Mediene slipper til stadighet nyhetsbomber om misbruk av regler, misbruk av støtteordninger, misbruk av tillit, løgn, bedrag, falske identiteter, og i tillegg en stor mengde misnøye. Misnøye med mottakelsen blandt de som hevder å flykte fra krig, død og fordervelse. Hvorfor klager de? Hvorfor er de så utakknemlige? Om jeg var forfulgt av krig og flyktet for livet mitt ville jeg vært sjeleglad om jeg i det hele tatt kom til et land som ville ta meg imot. Jeg ønsker egentlig ikke å dra alle over en kam her, men når mengden av flyktninger blir så ukontrollerbart stor blir en nødt til å se litt kynisk på det. Med mindre vi kan være sikre på at vi kan kontrollere tilstrømmingen, og være sikre på at de som kommer virkelig ER asylsøkere som har behov for beskyttelse synes jeg vi skal stoppe galskapen helt og holdent. Vi har ikke bruk for en skare komfort-flyktninger. De har ikke noe her å gjøre.

Vi i Norge er ca 5 millioner mennesker. Jeg synes det er ganske uhørt at politikerne våre sammenlikner antall asylsøkere vi tar imot med andre europeiske land med mer enn 10 ganger så mange innbyggere. Vi har et land der infrastrukturen er svært kostbar. Vårt klima gjør det dyrt og vanskelig å bygge og vedlikeholde veier, skoler, sykehus, barnehager, eldreboliger osv. Betydelig mer kostbart enn svært mange av de landene vi liker å sammenlikne oss med. Skjønner ikke våre politikere at dette blir dyrere for 5 millioner innbyggere å betale for det enn i fex tyskland som har over 80 millioner til å dele på regninga? Tyskland er ikke 16 ganger større eller 16 ganger bedre enn Norge. Norge koster mye penger!

Vi hjelper u-land over statsbusdjettet, vi avholder innsamlingsaksjoner og vi har hjelpeorganisasjoner. Jeg personlig synes det er mer enn tilstrekkelig at deler av mine skattepenger, som jeg betaler med glede enn så lenge, blir sendt til u-hjelp. Jeg synes det bør bli en slutt på å være snillest i verden. Jeg synes det må kunne settes grenser, og jeg synes de bør overholdes. Jeg synes at vi bør stoppe asylsøkerne på grensa før dette blir et folkeopprør. La oss heller fokusere på å gjøre livet bedre for de som bor i her i landet allerede. La oss ta vare på våre eldre, la oss ta vare på de syke, la oss bli bedre på å håndtere våre egne problemer her hjemme. Vi har allerede nok elendighet her vi kan jobbe med.